Extra

Opdracht – groepjes van 2-4
Milieu & Eten
Maak een lied of rap over milieu en eten. Zet daarin hoe je met eten het milieu minder kunt belasten. Met dit lied of deze rap geef je tips aan mensen die hier nog niets over weten. Maken jullie er ook een leuke videoclip bij?Opdracht – groepjes van 3-4
Groente- en fruitkalender
Welke groente en fruit soorten geven de minste belasting voor het klimaat? De groente- en fruitkalender van milieu centraal is geordend op groente- en fruitsoorten. Lees de uitleg bij de klimaatklassen. Vraag hiervoor extra toelichting aan je leerkracht.

Maak nu een eigen kalender (geordend op maand). Hierin moet het volgende staan:
- Welk(e) groente en fruit kun je in die maand eten?
- Welke klimaatklasse hoort daarbij?
- Uit welk land komt het?
- De minste klimaatbelasting bovenaan (per maand)
- Tips voor gebruikers van de kalender
Maak een takenverdeling voor je groepje. Succes!Opdracht – groepjes van 2
Hergebruik
Bekijk de volgende filmpjes. Welke voorbeelden uit de filmpjes zou je zelf wel willen proberen? Hoe werken deze dingen mee aan een beter milieu?

Plastic maken


Compost maken


Creatief met oude spullen
Opdracht – groepjes van 2
Quiz
Maak quizvragen (minimaal 3) over Eten & Milieu. Gebruik daarbij de informatie van deze website en de dingen die je geleerd hebt tijdens dit project. Het mogen open vragen zijn, maar je kunt ook kiezen voor meerkeuzevragen.
Aan het eind van het project worden alle vragen samengevoegd en doen we de quiz in de klas. Zet jij je klasgenoten aan het denken?